Chúng tôi là ai?

Gratiot là hạ tầng kết nối cho các thiết bị IOT, chúng tôi cung cấp app mobile, dịch vụ đám mây(cloud service) cho các đối tác phát triển theo thương hiệu riêng của mình.

Hệ thống GratIoT được thiết kế cho hàng triệu người dùng và kết nối các thiết bị không giới hạn, hệ thống cho phép kết nối với các Platform khác như Google Home, Alexa Echo, nhằm đem lại nhiều lợi ích và nhiều giá trị nhất cho người dùng.

Chúng tôi đem lại cho người dùng và đối tác 3 mục tiêu lớn

Sản phẩm

GratIoT cung cấp rất nhiều giải pháp về nhà thông minh, có nhiều tùy chọn cho người dùng và được phối hợp từ nhiều đối tác.

Chúng tôi có thể cung cấp OEM các sản phẩm của chúng tôi và các đối tác sản xuất cho các đối tác thương mại.

Chuẩn kết nối

GratIoT cung cấp nhiều giải pháp kết nối khác nhau như WI-FI, Lora, RF, Bluetooth, 3G/4G, Zigbee ... Cho phép tích hợp và nhiều loại sản phẩn, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của xã hội, cùng với các đối tác phái triển phần cứng, đối tác sản xuất thiết bị.

Đẩy nhanh tiến trình thông minh hóa sản phẩm, ứng dụng nhanh các giải pháp thông minh trong xã hội hiện đại.

Hợp tác không giới hạn
Chúng tôi có nhiều biết và hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, các nhà phát triển phần cứng, các nhà cung ứng vật tư phụ trợ như vỏ hộp, bao bì, các nhà sản xuất linh kiện,... các nhà cung ứng thương mại, Chúng tôi có thể giúp bạn phát triển và hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường trong thời gian ngắn nhất.